Перейти до основного вмісту

Вплив "мораторію 2018" на діяльність громадських організацій

ГО Твердиня
З 01.01.2018 змінилися правила держаного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. 
Органи державного нагляду (контролю), зокрема ДАБІ України вже активно використовують у відповідях посилання на статті Закону України "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності",  відповідно до яких, підстави для позапланових заходів державного нагляду (контролю), що здійснюються органами державного нагляду (контролю) наступні:
1) з підстави, за погодженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності (далі - Державна регуляторна служба)
Для погодження орган державного нагляду (контролю) подає Державній регуляторній службі копію відповідного звернення фізичної особи та обґрунтування необхідності проведення перевірки. Державна регуляторна служба розглядає подані документи та надає погодження або вмотивовану відмову у наданні погодження протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідних документів.
Форма та порядок надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав затверджуються Державною регуляторною службою.
2) за письмовою заявою суб’єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
3) за рішенням суду;
4) у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання;
5) у разі настання події, що має значний негативний вплив відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України, на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;
6) для перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю).
Мораторій майже повністю виключає участь громадських організацій в контролі за діяльністю нечесних бізнесменів, зокрема це стосується проблеми тотальної та в багатьох випадках незаконної забудови. Адже, раніше позапланова перевірка могла здійснюватися інспекторами ДАБІ (ДАБК для об'єктів класу СС1-СС2) на підставі звернення громадських організацій. Звичайно, що більшість таких перевірок носила суто формальний характер та все ж можливість змусити ДАБІ працювати у громадськості була.
Проте, не можна ігнорувати той факт, що багато псевдо громадських організацій зловживали можливістю (а деякі для цього були й створені) ініціювати позапланову перевірку, наприклад будівництва, і вони зробили суттєвий внесок в дискредитацію діяльності громадських організацій в цілому, перетворивши свою діяльність в професію "активіст".
На нашу думку, питання продовження мораторію та визначення підстав для позапланових перевірок є досить позитивним кроком на зустріч розвитку чесному бізнесу, "вимирання" псевдо громадських організації та псевдо активістів. З іншого боку - контроль громадськості організацій за діяльністю нечесних бізнесменів, які будують порушуючи вимоги містобудівного законодавства; забруднюють довколишнє середовище і тд. переходять у площину контролю за діяльністю правоохоронних органів, які відверто погано працюють.
Бездіяльність/злочинна діяльність правоохоронних органів - це головна причина того безладу, який відбувається у нас в країні. Правоохоронні органи мають всі необхідні інструменти для попередження/припинення правопорушення, проте корупція на всіх рівнях дозволяє, так званим "бізнесменам", нехтувати будь-якими вимогами законодавства.
Тому, зміна акцентів в напрямку контролю за діяльністю саме правоохоронних органів та розвитку ЗМІ, на нашу думку, є логічним рішенням для ефективної діяльності правозахисних громадських організацій в реаліях сьогодення.   
        
Довідково:
У відкритому доступі знаходяться:
1) план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2018 рік - на офіційному веб-сайті Державної фіскальної служби України;
2) план здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2018 рік - на веб-сайті Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) ІАС;
3) річні плани заходів державного нагляду (контролю) на 2018 рік 22 контролюючих органів - на веб-сайті Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) ІАС.

Коментарі