Перейти до основного вмісту

Кругова порука "Університет Шевченка-Міністерство освіти-Фонд Державного майна"Ми вже багато писали стосовно незаконного будівництва на території університету Шевченка (мітка Мельникова 36/1) .
Наразі готуються безстрокові акції, а до того часу оприлюднимо інформацію від суб'єкта господарської діяльності (назву спеціально приховано задля уникнення маніпуляцій) щодо того як проводився конкурс на передачу в оренду земельної ділянки за адресою: вул. Мельникова, 36/1. 
Висновки робіть самі, але залишати без уваги фактичне привласнення державного майна на півтора мільйона гривень, провокування гострих силових протистоянь не можливо. Відповідно боротьба буде продовжуватися до повної перемоги над потуранням беззаконню.
Нижче наведений текст отриманий від одного з учасників подій без редакції з нашого боку: 
25.10.2017 в газеті «Відомості приватизації» №84 (1104) опубліковано оголошення орендодавця – регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву (далі у тексті – РВ ФДМУ по м. Києву) про намір передати в оренду об’єкт державного майна, а саме: нерухоме майно – бетонне покриття, інвентарний номер 101330105, біля корпусу Інституту міжнародних відносин; місцезнаходження об’єкта державного мана: м. Київ, вул. Мельникова, 36/1; загальною площею 80,0 м2; балансоутримувач: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; орган управління: Міністерство освіти і науки України; мета використання: розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи; максимально можливий строк оренди: 2 роки 11 місяців;вартість майна за незалежною оцінкою: 1 043 500,00 грн. станом на 31.08.2017.
Згідно із ч. 4 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» орендодавець протягом п'яти днів після погодження умов договору оренди з органом, уповноваженим управляти відповідним майном (у  випадках, передбачених цим Законом, – органом Антимонопольного комітету України), а в разі якщо заява про оренду майна не потребує узгодження (щодо оренди окремого індивідуально визначеного майна, крім нерухомого), протягом 15 днів після дати її реєстрації розміщує в офіційних друкованих засобах масової інформації та на веб-сайтах орендодавців оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника.
Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.
Згідно із оголошенням в газеті «Відомості приватизації» №84 (1104) від 25.10.2017, останнім днем прийняття заяви про оренду було 08.11.2017.
Відповідно до ст. 2. Закону України «Про оренду державного та комунального майна» орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.
07.11.2017, директор «Суб’єкт господарювання», з метою встановлення необхідності для товариства, як потенційного орендаря державного майна, використовувати об’єкт оренди для здійснення підприємницької діяльності та відповідно вивчення можливості подання заяви про оренду, під час прийому громадян та представників організацій, звернувся до спеціаліста відділу укладання договорів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву (каб. 225) з проханням надати для огляду: схему розміщення об’єкта оренди – план покриття з бетону на території Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 36/1 та фотографії об’єкта оренди.
Вказане прохання директора «Суб’єкт господарювання» було задоволено спеціалістом відділу укладання договорів оренди державного майна РВ ФДМУ по                м. Києву (каб. 225).
Під час огляду документів, директор «Суб’єкт господарювання» звернув увагу, що на фотографіях об’єкта оренди, міститься зображення початку будівництва невідомого об’єкта.
У зв’язку з цим, 11.2017, директор «Суб’єкт господарювання» додатково звернувся до спеціаліста відділу укладання договорів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву (каб. 225) з проханням надати для огляду лист органу управління – Міністерства освіти і науки України, яким було погоджено умови оренди.
Вказане прохання директора «Суб’єкт господарювання» було вмотивоване необхідністю отримати інформацію про майбутні істотні умови договору оренди державного майна та про істотні умови конкурсу, у разі його оголошення, а також встановити чи є вказаний об’єкт оренди вільним від орендарів. 
Крім того, необхідність в огляді вказаного документа, полягала у тому, що директором «Суб’єкт господарювання» було прийнято рішення про подання заяви про оренду на вказаний об’єкт державного майна.      
Разом з цим, прохання директора «Суб’єкт господарювання», без будь-яких пояснень, спеціалістом відділу укладання договорів оренди державного майна                    РВ ФДМУ по м. Києву (каб. 225), не було задоволено, що позбавило директора                      «Суб’єкт господарювання» можливості оглянути лист органу управління – Міністерства освіти і науки України щодо погодження умов оренди та отримати інформацію про майбутні істотні умови договору оренди державного майна та про істотні умови конкурсу, а також встановити чи є вільним від орендарів об’єкт державного майна. 
Після цього, 11.2017, директор «Суб’єкт господарювання» звернувся з аналогічним проханням до заступника начальника відділу укладання договорів оренди державного майна РВ ФДМУ пом. Києву Мирончук Л.Е. (каб. 225), яка також, без будь-яких пояснень, відмовилась надати для огляду лист Міністерства освіти і науки України та відмовилась повідомити зміст вказаного листа.
Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», у разі надходження до орендодавця заяви про оренду  нерухомого майна, орендодавець за умови відсутності заборони на передачу майна в  оренду у п'ятиденний строк після дати реєстрації заяви надсилає копії матеріалів  органу, уповноваженому управляти відповідним майном.
Згідно ч. 3 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» орган, уповноважений управляти державним майном, розглядає подані йому  матеріали і протягом п'ятнадцяти днів після їх надходження надсилає орендодавцеві  висновки про умови договору оренди або про відмову в укладенні договору оренди.
За змістом ч. 3 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» якщо орендодавець не одержав у встановлений термін висновків органу, уповноваженого управляти державним майном (Міністерство освіти і науки України), дозволу, відмови, укладення договору оренди вважається з цими органами погодженим.
Відповідно до ч. 4 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» орендодавець протягом п’яти днів після погодження умов договору оренди з органом, уповноваженим управляти відповідним майном, розміщує в офіційних друкованих засобах масової інформації та на веб-сайтах орендодавців оголошення про намір передати майно в оренду.
Таким чином, станом на 25.10.2017, коли було опубліковано оголошення в газеті «Відомості приватизації» №84 (1104) про намір РВ ФДМУ по м. Києву передати в оренду об’єкт державного майна, орган управління (Міністерство освіти і науки України) погодив умови передачі в оренду об’єкта державного майна.
Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Отже, вищезазначені норми Закону України «Про оренду державного та комунального майна», в розумінні ст. 4 Цивільного кодексу України є актами цивільного законодавства, які обмежують принцип свободи договору та визначення умов договору оренди на розсуд сторін.
Таким чином, орендодавець РВ ФДМУ по м. Києву обмежений у визначені умов договору оренди, оскільки такий договір повинен відповідати Типовому договору, що затверджений Фондом державного майна України, а має враховувати тільки пропозиції органу управління (Міністерства освіти і науки України).

11.2017, «Суб’єкт господарювання» відповідно до ст. 2. Закону України «Про оренду державного та комунального майна», з метою реалізації свого права на оренду державного нерухомого майна необхідного для здійснення підприємницької діяльності,подано до РВ ФДМУ по м. Києву Заяву про оренду за  …. від 07.11.2017 (далі у тексті – Заява про оренду).
Заява про оренду, була подана директором «Суб’єкт господарювання» в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди, як того вимагали вимоги оголошення в газеті «Відомості приватизації» №84 (1104) від 25.10.2017.
Відповідно до ч. 4 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавецьсвоїм наказом ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди. У разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди.

Як встановлено «Суб’єкт господарювання», з відкритих джерел інформації, першочерговим заявником за вказаним об’єктом оренди було Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВФУД-СЕРВІС» (ідентифікаційний код: 39519945). Вказане товариство виступило платником послуг за проведення оцінки державного майна з метою укладання договору оренди.
Для встановлення обставин законності передачі в оренду вище вказаного держаного майна, «Суб’єкт господарювання» звернулось за правовою допомогою до адвоката ….., який відповідно до Договору про надання правових (адвокатських) послуг від ….08.2017, укладеного із «Суб’єкт господарювання», в порядку чинного законодавства України здійснює діяльність щодо надання правової допомоги і представлення законних інтересів підприємства у будь-яких органах влади та у відносинах з будь-якими підприємствами, установами та організаціями різної форми власності.
...11.2017 адвокатом …. підготовлено, а …..11.2017 направлено запити в порядку ст.ст. 20, 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Міністерство освіти і науки України, РВ ФДМУ по м. Києву та до Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Разом з цим, за отриманою від адвоката …… інформацією, станом на ….11.2017 ним не отримано відповіді на жоден з вище вказаних адвокатських запитів. 
У період з ….11.2017 по ...11.2017, «Суб’єкт господарювання» отримано інформацію, що за ініціативою РВ ФДМУ по м. Києву та/або суб’єкта господарювання, який зацікавлений в об’єкті оренди, можливо включення до умов конкурсу на право оренди об’єкта державного майна, додаткових кваліфікаційних умов, які не відповідають чинному законодавству України. Таких наприклад як: наявність у майбутнього орендаря ліцензії на здійснення торгівлі певними видами товарів, досвід роботи в навчальних закладах, досвід роботи у сфері громадського харчування, наявність кваліфікаційних працівників та матеріально-технічної бази тощо.
При цьому, єдиною метою включення таких додаткових умов до конкурсу є недопущення «Суб’єкт господарювання» до участі у конкурсі з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону на право оренди державного майна та укладання договору оренди тільки з одним майбутнім учасником конкурсу, з компанією ТОВ «КИЇВФУД-СЕРВІС», без проведення аукціону.
З метою запобігти порушенню чинного законодавства України, директор                    «Суб’єкт господарювання» був змушений звернутися до органу управління об’єкта державного майна – Міністерства освіти і науки України.
….11.2017, «Суб’єкт господарювання», зателефонував до заступника начальника управління–начальника відділу з питань оренди та діяльності державних підприємств Міністерства освіти і науки України Матюшенко Ю.В. з проханням про зустріч.
Під час зустрічі, яка відбулась …..11.2017 в приміщенні Міністерства освіти і науки України, директор «Суб’єкт господарювання» повідомив Матюшенко Ю.В., що за ініціативою РВ ФДМУ по м. Києву та/або суб’єкта господарювання, який зацікавлений в об’єкті оренди, можливе включення Міністерством освіти і науки України, як органом управління державного майна, додаткових кваліфікаційних вимог до учасників конкурсуна право оренди об’єкта державного майна.
Директор «Суб’єкт господарювання» також повідомив, що такі додаткові вимоги до учасників конкурсу не дозволять «Суб’єкт господарювання» прийняти участь у конкурсі на право оренди державного майната будуть створені умови, що сам конкурс у формі аукціону не відбудеться, оскільки договір оренди буде укладено тільки з одним учасником, а саме з ТОВ «КИЇВФУД-СЕРВІС».  
У відповідь, Матюшенко Ю.В. повідомив директору «Суб’єкт господарювання», що він не володіє інформацією про підготовку Міністерством освіти і науки України будь-яких додаткових умов до конкурсу. Оскільки погодження умов оренди об’єкта державного майна вже відбулось, шляхом підписання і направлення                                      влітку 2017 року, відповідного листа Міністерства освіти і науки України за підписом заступника Міністра освіти і науки України Греби Р.В. до РВ ФДМУ по м. Києву.
Для встановлення додаткової інформації, Матюшенко Ю.В. звернувся до спеціаліста відділу, яка була безпосередньо відповідальною за підготовкулиста Міністерства освіти і науки України по вказаному об’єкту оренди. За словами Матюшенко Ю.В., вона повідомила його, що їй не відомо про підготовку та обговорення будь-яких додаткових вимог до учасників конкурсу.   
В кінці зустрічі, директор «Суб’єкт господарювання» передав Матюшенко Ю.В. примірник заяви «Суб’єкт господарювання» до Міністерства освіти і науки України за вих. ….11.2017 та попросив проконтролювати ситуацію яка ймовірно може скластися та у разі підготовки рішення Міністерством освіти і науки України про включення додаткових кваліфікаційних вимог до учасників конкурсу повідомити про це «Суб’єкт господарювання» та надати представнику «Суб’єкт господарювання» можливість обґрунтувати перед Міністерством відсутність потреби у включенні будь-яких додаткових вимог до учасників конкурсу.
Після закінчення зустрічі, директор «Суб’єкт господарювання»                    перебуваючи у будівлі Міністерства освіти і науки України, зайшов до приймальні заступника Міністра освіти і науки України Греби Р.В. з метою отримати інформацію про можливий намір заступника Міністра підписувати лист яким буде включено додаткові умови до конкурсу.
Секретар заступника Міністра повідомила директору «Суб’єкт господарювання», що Греба Р.В. не зможе його прийняти, оскільки мусить їхати до Верховної ради України.
У зв’язку з цим, директор «Суб’єкт господарювання» залишив секретареві заступника Міністра примірник заяви ….. за вих. … від ….11.2017 та звернувся до неї з проханням передати вказану заяву особисто заступнику Міністра освіти і науки України Гребі Р.В. 
Після цього, директор «Суб’єкт господарювання» зайшов до службового кабінету начальника Управління з питань державного майна та підприємств Міністерства освіти і науки України Костенко О.І., якій він повідомив про проведену зустріч з Матюшенко Ю.В. та попросив її, як керівника профільного управління Міністерства проконтролювати ситуацію з метою недопущення включення додаткових кваліфікаційних вимог до учасників конкурсу на право оренди державного майна. Оскільки це позбавить можливості «Суб’єкт господарювання» прийняти участь у конкурсі та договір оренди державного майна буде укладено тільки з компанією ТОВ «КИЇВФУД-СЕРВІС», без проведення аукціону.
Директор «Суб’єкт господарювання» передав Костенко О.І. примірник заяви …. за вих. …..11.2017.
Начальник Управління з питань державного майна та підприємств Міністерства освіти і науки України Костенко О.І. запропонувала директору                    «Суб’єкт господарювання» залишитись, оскільки вона бажає вивчити заяву та встановити обставини викладені в ній.
Костенко О.І. повідомила директору «Суб’єкт господарювання», що Міністерство освіти і науки України не планує включати до умов конкурсу на право оренди будь-які додаткові пропозиції до умов конкурсу, оскільки Міністерство освіти і науки зацікавлено в додаткових надходженнях від оренди до Державного бюджету України, через процедуру проведення аукціону на право оренди державного майна.
Також Костенко О.І. повідомила, що станом на ….11.2017 до Міністерства освіти і науки України не зверталось РВ ФДМУ по м. Києву або будь-який інший суб’єкт з проханням надати будь-які додаткові пропозиції до умов конкурсу.
Після цього, Костенко О.І. викликала до свого службового кабінету спеціаліста відділу з питань оренди та діяльності державних підприємств Міністерства освіти і науки України для отримання додаткової інформації.
Костенко О.І. було надано вказівку спеціалісту відділу з питань оренди та діяльності державних підприємств Міністерства освіти і науки України зв’язатися по телефону з працівниками РВ ФДМУ по м. Києву та отримати інформацію про стан справ щодо об’єкта оренди.
Під час телефонної розмови, що відбулась в службовому кабінеті Костенко О.І., спеціалістом відділу з питань оренди та діяльності державних підприємств Міністерства освіти і науки України отримано інформацію від працівника відділу укладання договорів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву (каб. 225), що ініціатором включення додаткових умов до конкурсу на право оренди об’єкта державного майна є компанія ТОВ «КИЇВФУД-СЕРВІС». Вказана компанія повідомила РВ ФДМУ по м. Києву, що найближчим часом вони очікують лист від Міністерства освіти і науки України, яким буде включено до умов конкурсу додаткові кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу на право оренди державного майна.
Під час тієї ж телефонної розмови, спеціаліст відділу з питань оренди та діяльності державних підприємств Міністерства освіти і науки України повідомила працівнику відділу укладання договорів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву (каб. 225), що Міністерство освіти і науки України не розглядає питання про включення будь-яких додаткових умов для проведення конкурсу на право оренди державного майна.
Після цього, Костенко О.І. повідомила директору «Суб’єкт господарювання»: «я обіцяю, що міністерство не буде погоджувати будь-яких додаткових умов для проведення конкурсу на право оренди державного майна».
Залишаючи будівлю Міністерства освіти і науки України, директором «Суб’єкт господарювання» було подано до канцелярії (через поштову скриньку) Міністерства заяву за вих. …..11.2017 та заяву за вих…...11.2017 (за даними канцелярії Міністерства їм присвоєно вх. …..11.2017).

Відповідно до ч. 4 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавець своїм наказом ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди. У разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди.
Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» протягом трьох робочих днів після закінчення строку для прийняття заяв про оренду, тобто по 13.11.2017 включно, РВ ФДМУ по м. Києву повинен був своїм наказом ухвалити рішення за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди, а саме: укласти договір оренди із заявником або оголосити конкурс на право оренди.
Крім того, згідно п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 №906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» (далі у тексті – Порядок проведення конкурсу) особи, які під час вивчення попиту виявили заінтересованість в оренді об'єкта, письмово  повідомляються орендодавцем про проведення конкурсу і необхідність подання  письмових пропозицій відповідно до оголошення про конкурс.
Враховуючи викладене, директор «Суб’єкт господарювання» з метою отримати інформацію про дотримання РВ ФДМУ по м. Києву норм передбачених ч. 4 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та п. 4 Порядку проведення конкурсу, 17.11.2017, під час прийому громадян та представників організацій, звернувся до заступника начальника відділу укладання договорів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву Мирончук Л.Е. та до спеціаліста відділу укладання договорів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву (каб. 225) з питанням: «чи орендодавець (РВ ФДМУ по м. Києву) своїм наказом ухвалив рішення за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди?».
На вказане запитання, заступник начальника відділу укладання договорів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву Мирончук Л.Е. та спеціаліст відділу укладання договорів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву, відмовились відповідати.
Крім того, вони повідомили, що взагалі не існує необхідності навіть письмово повідомити «Суб’єкт господарювання», яка під час вивчення попиту виявила заінтересованість в оренді об'єкта, про проведення конкурсу і необхідність подання письмових пропозицій відповідно до оголошення про конкурс, оскільки це не передбачено законодавством України.
З метою встановити наявність або відсутність наказу про оголошення конкурсу, директор «Суб’єкт господарювання» .11.2017, під час прийому громадян та представників організацій, звернувся до заступника начальника РВ ФДМУ по м. Києву Березового Є.П., який повідомив, що наказ про оголошення конкурсу існує, оскільки він його особисто підписував, але він не пам’ятає дати підписання цього наказу і взагалі відмовляється спілкуватися на цю тему.
На прохання директора «Суб’єкт господарювання»встановити коли саме був підписаний цей наказ, заступник начальника РВ ФДМУ по м. Києву                    Березовий Є.П. відмовився надати таку інформацію, пояснивши це наступним чином: «я не хочу цього робити».
Тільки після, наполягань директора «Суб’єкт господарювання», заступник начальника РВ ФДМУ по м. Києву Березовий Е.П. зателефонувавши по внутрішньому телефону до відділу укладання договорів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву, встановив і повідомив директору «Суб’єкт господарювання», що наказ про оголошення конкурсу на право оренди був підписаний….11.2017.  
При цьому, як встановлено «Суб’єкт господарювання», станом на ….11.2017 засідання конкурсної комісії жодного разу не відбулось. На засіданні конкурсної комісії її члени повинні були затвердити умови конкурсу на право оренди та визначити інші організаційні питання для проведення конкурсу.
Враховуючи викладене, директор «Суб’єкт господарювання» прийшов до  висновку, що затягування проведення засідання конкурсної комісії, відбувається у зв’язку з очікуванням службовими особами РВ ФДМУ по м. Києву листа Міністерства освіти і науки України, яким будуть включені додаткові умови до конкурсу на право оренди державного майна.
У зв’язку з цим, директор «Суб’єкт господарювання» звернувся до Фонду державного майна України.
...11.2017 директор «Суб’єкт господарювання» зателефонував (за                                           тел. 044-200-30-60) до в.о. заступника директора Департаменту – начальника Управління орендних відносин Фонду державного майна України Радченко А.В., якій він повідомив про упереджене ставлення працівників РВ ФДМУ м. Києва до «Суб’єкт господарювання» як до потенційного орендаря державного майна та про можливість включення за ініціативою ТОВ «КИЇВФУД-СЕРВІС» додаткових кваліфікаційних вимог до учасників конкурсу на право оренди державного майна.
У відповідь Радченко А.В.повідомила, що у неї не має часу детально розбиратися з вказаною ситуацією та запропонувала надати до Фонду державного майна України письмову заяву з приводу вказаних фактів.
У зв’язку з цим, ...11.2017 директором «Суб’єкт господарювання» подано заяву за вих..11.2017 (….11.2017) до Першого заступника Голови Фонду державного майна України Парфененко Д.М. з проханням забезпечити дотримання чинного законодавства України при погодженні РВ ФДМУ по м. Києву умов конкурсу з органом управління та дотримання умов, строків та процедури проведення конкурсу.
Разом з цим, у період часу з ...11.2017 по ….11.2017, «Суб’єкт господарювання», через мережу Інтернет, а саме через фейсбук сторінки громадських організацій та громадських  активістів, отримано інформацію, що на території об’єкта державного майна за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 36/1, біля корпусу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здійснюється незаконне будівництво об’єкта нерухомого майна.
При цьому, вказане будівництво здійснюється компанієюТОВ «КИЇВФУД-СЕРВІС», яка є структурою підконтрольною Народному депутату України Мисику В.Ю.
Оглянувши в мережі Інтернет фотографії вказаного незаконного будівництва та порівнявши їх з документами, які ….11.2017 були оглянуті в РВ ФДМУ по м. Києву, «Суб’єкт господарювання» встановлено, що об’єкт державного майна: нерухоме майно – бетонне покриття, інвентарний номер 101330105, біля корпусу Інституту міжнародних відносин,за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 36/1,загальною вартістю 1 043 500,00 грн. (вартість визначена незалежною оцінкою станом на 31.08.2017) передано у користування ТОВ «КИЇВФУД-СЕРВІС», без будь-яких законних на те підстав.
Таким чином, посадовими особами ТОВ «КИЇВФУД-СЕРВІС» здійснено заволодіння об’єктом держаного майна загальною вартістю 1 043 500,00 грн., що перебуває на балансі Київського національного університету імені Тараса Шевченка та перебуває в управлінні Міністерства освіти і науки України.
….11.2017, директор «Суб’єкт господарювання» за метою встановити обставини заволодіння держаним майном, зателефонував до заступника начальника управління – начальника відділу з питань оренди та діяльності державних підприємств Міністерства освіти і науки України Матюшенко Ю.В. з питанням чи було Міністерством освіти і науки України погоджено додаткові вимоги до учасників конкурсу. У відповідь Матюшенко Ю.В. повідомив, що не володіє будь-якою інформацією з цього приводу.
В той же день, ….11.2017, директор «Суб’єкт господарювання» повторно зателефонував до Матюшенко Ю.В. з питаннями: «чи було Міністерством освіти і науки України погоджено додаткові вимоги до учасників конкурсу?» та «чи відомо Міністерству освіти і науки України про незаконне заволодіння державним майном, а саме об’єктом державного майна на території Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, вул. Мельникова 36/1, органом управління якого є Міністерство освіти і науки України?».
У відповідь Матюшенко Ю.В. повідомив, що листом за підписом заступника Міністра освіти і науки України Греби Р.В. до умов конкурсу включені додаткові вимоги до учасників конкурсу на право оренди державного майна.
На запитання директора «Суб’єкт господарювання» чи прийнято таке рішення профільною комісією Міністерства або самим заступником Міністра, Матюшенко Ю.В. відповів, що заступник Міністра освіти і науки України Греба Р.В. прийняв таке рішення самостійно, без погодження цього питання з Комісією з майнових питань підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, оскільки Греба Р.В. має право на власний розсуд вирішувати такі питання.
Крім того, Матюшенко Ю.В., під час телефонної розмови, підтвердив, що Міністерству освіти і науки України відомо, що державне нерухоме майно незаконно знаходиться укористуванні ТОВ «КИЇВФУД-СЕРВІС» та на території об’єкта державного майна здійснюється незаконне будівництво об’єкта нерухомості.
….11.2017, директор «Суб’єкт господарювання» з метою встановити стан розгляду заяви за вих. ….11.2017 зателефонував (за тел. 044-200-30-60) до в.о. заступника директора Департаменту – начальника Управління орендних відносин Фонду державного майна України Радченко А.В., яка повідомила, що заява «Суб’єкт господарювання» перебуває на розгляді у керівництва Фонду державного майна України. 
Крім того, під час телефонної розмови, директор «Суб’єкт господарювання» повідомив Радченко А.В., що об’єкт державного майна перебуває у незаконному користуванні, оскільки на його території здійснюється незаконне будівництво об’єкта нерухомого майна. У відповідь, Радченко А.В. повідомила, що вказана інформація буде взяти до уваги при розгляді заяви «Суб’єкт господарювання»

Закон України «Про оренду державного та комунального майна» регулює організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду, зокрема, майна державних підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів, іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває в державній та комунальній власності.
Статтею 2 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» визначено, що орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.
Згідно ст. 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» орендодавцями є Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва – щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних  підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутного   (складеного) капіталу господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що є державною власністю, крім майна, що належить до  майнового комплексу Національної академії наук України та галузевих академій наук, а також майна, що належить вищим навчальним закладам та/або науковим установам, що надається в оренду науковим паркам та їхнім партнерам.
Відповідно до ст. 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» орендар за користування об’єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності, орендна плата встановлюється, як правило, у грошовій формі.
Методика розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем визначається для об'єктів, що перебувають у державній власності, Кабінетом Міністрів України. Орендна плата, встановлена за методикою, застосовується як стартова під час визначення орендаря на конкурсних засадах.
Відповідно до ч. 6 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» порядок проведення конкурсу визначається Кабінетом Міністрів України – для об'єктів, що перебувають у державній власності.
Так, процедура проведення конкурсу визначається Порядком проведення конкурсу на право оренди державного майна, який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 №906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна», яка містить вичерпний перелік умов конкурсу.
Згідно із п. 3 Порядку проведення конкурсу, конкурс проводить конкурсна комісія, що утворюється орендодавцем. Комісія може бути утворена для проведення конкурсу щодо групи об'єктів, які належать до сфери управління одного органу, уповноваженого управляти державним майном.
Відповідно до п. 5 Порядку проведення конкурсу, умовами конкурсу є: стартовий розмір орендної плати; ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням; дотримання вимог щодо експлуатації об'єкта; компенсація переможцем конкурсу витрат, пов'язаних з проведенням незалежної оцінки об'єкта  оренди, опублікуванням оголошення про конкурс у відповідних засобах масової інформації. Умови конкурсу можуть також передбачати зобов'язання щодо: виконання певних видів ремонтних робіт; виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань; виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб регіону; збереження (створення) нових робочих місць; вжиття заходів для захисту навколишнього природного середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта; створення безпечних умов праці; дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення. 
Інші умови включаються до умов конкурсу з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном.
Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після опублікування оголошення про конкурс.
Відповідно до п. 6 Порядку проведення конкурсу, основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати.
Згідно п. 35 Порядку проведення конкурсу, проведення конкурсу до затвердження його результатів може бути  скасовано  орендодавцем  за пропозицією конкурсної комісії у разі, коли: уповноважений орган управління  об'єктом  оренди  відмовив у передачі  майна в оренду і повідомив про це рішення орендодавцю до  прийняття  комісією  рішення  щодо  умов  та  строків   проведення конкурсу; об'єкт оренди  було знищено або істотно змінено його фізичний стан; укладено договір відповідно до абзацу другого пункту 19 цього Порядку.
При цьому, пропозиції органу, уповноваженого управляти державним майном, приймаються службовими особами Міністерства освіти і науки України відповідно до Положення про комісію з майнових питань підприємств, установ та організацій, що належать до управління Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.05.2013 №656 «Про деякі питання комісії Міністерства з майнових питань».

…..11.2017 в газеті «Відомості приватизації» № 93 (1113) розміщеноінформацію РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону на право оренди державного майна: нерухоме майно – бетонне покриття (інв. №101330105) загальною площею 80,0 м2, що перебуває на балансі Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, за адресою:м. Київ, вул. Мельникова, 36/1, біля корпусу Інституту міжнародних відносин.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість майна на 31.08.2017 становить 1 043 500,00 грн. без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди – Міністерство освіти і науки України.
Крім загальних вимог, які є обов’язковими та передбачені Порядком проведення конкурсу,до учасників конкурсу передбачені додаткові кваліфікаційні вимоги.
Вказані кваліфікаційні вимоги були включені на підставі листаМіністерства освіти і науки України, який був підписаний заступником Міністра Гребою Р.В.
Так, до умов конкурсу включено зокрема наступні кваліфікаційні вимоги:
1.    Наявність у учасника конкурсу оборотних активів;
2.    Підтвердження прибутковості фінансової звітності за останні 12 місяців;
3.    Наявність у штаті працівників у кількості не менше 25 осіб;
4.    Позитивний досвід співпраці із закладами освіти щодо харчування студентів;
5.    Позитивний досвід укладення довгострокових договорів з виробниками харчової продукції;
6.    Наявність відповідного спеціалізованого обладнання для забезпечення харчування великої кількості студентів та співробітників навчального закладу.
Відповідно до вказаних кваліфікаційних вимог до учасників конкурсу «Суб’єкт господарювання» було незаконно позбавлено права приймати участь у конкурсі з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону на право оренди державного майна.
Згідно із оголошенням, конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону на право оренди державного майна буде проведено о 15-00 на 10-й календарний день після дати опублікування інформації в газеті «Відомості приватизації» №93 (1113) від 27.11.2017 за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102), тобто сам конкурс відбудеться 07.12.2017.
          Кінцевий термін прийняття документів на конкурс встановлено за 2 робочих дні до дати проведення конкурсу до 17-00 останнього дня (кімн. 107), тобто останнім днем подачі документів на конкурс є 04.12.2017.
          Відповідно до п. 18 Порядку проведення конкурсу, у разі коли пропозиція тільки одного претендента відповідає умовам конкурсу, аукціон з визначення розміру орендної плати не проводиться і з таким претендентом укладається договір оренди.
Таким чином, заступник Міністра освіти і науки України Греба Р.В., який діяв в інтересах ТОВ «КИЇВФУД-СЕРВІС» підписав лист Міністерства освіти і науки України, яким були включені додаткові вимоги до учасників конкурсу на право оренди державного майна та такі дії заступника Міністра були направлені на надання переваг тільки одному майбутньому учаснику конкурсу ТОВ «КИЇВФУД-СЕРВІС».
Заступником Міністра освіти і науки України Гребою Р.В. було порушено законодавство України про захист економічної конкуренції, шляхом створення перешкод доступу на ринок чи усунення з ринку інших суб'єктів господарювання, в тому числі «Суб’єкт господарювання».
Заступник Міністра освіти і науки України Греба Р.В. знаючи про наявність бажання «Суб’єкт господарювання» орендувати об’єкт державного майна, вчинивдії, які стосуються суттєвого обмеження конкурентоспроможності суб'єктів господарювання на ринку без об'єктивно виправданих на те причин шляхом включення додаткових вимог до учасниківконкурсу на право оренди державного майна.
Також, такі дії призвели до суттєвого обмеження конкуренто спроможності інших суб'єктів господарювання на ринку торговельних об’єктів для цілей продажу продовольчих товарів, без об'єктивно виправданих на те причин.
Внаслідок таких дій заступника Міністра освіти і науки України Греби Р.В., тільки один із майбутніх учасників конкурсу, а саме ТОВ «КИЇВФУД-СЕРВІС» зміг отримати змогу, без будь-яких законодавчо визначених прозорих процедур, без проведення аукціону, укласти договір оренди, що суттєво вплинуло на обмеження конкуренто спроможності інших суб'єктів господарювання, що теж бажають здійснювати діяльність на відповідному ринку (або вже здійснюють, доклавши зусиль та напрацювавши досвід для того, щоб у конкурентній боротьбі здобути право оренди державного майна) без об'єктивно виправданих на те причин.
Крім того, такі дії заступника Міністра освіти і науки України Греби Р.В. мали на меті створити умови для прикриття злочинної діяльності посадових осіб           ТОВ «КИЇВФУД-СЕРВІС», які заволоділи державним майном, загальною вартістю 1 043 500,00 грн.          
Так, після проведення конкурсу та укладання договору оренди державного майна, строком на 2 роки 11 місяці, з ТОВ «КИЇВФУД-СЕРВІС», яка вже незаконно використовує об’єкт державного майна, це призведе до створення умов прикриття злочинної діяльності посадових осіб ТОВ «КИЇВФУД-СЕРВІС» та створить перешкоди у майбутньому для встановлення фактів незаконного використання державного нерухомого майна.
Таким чином, заступник Міністра освіти і науки України Греба Р.В. будучи достовірно обізнаним, що у зв’язку з незаконним будівництвом, істотно змінено фізичний стан об’єкта оренди, не ініціювавши скасування конкурсу на право оренди у порядку передбаченому п. 35 Порядку проведення конкурсу, діючи всупереч інтересам служби, усвідомлюючи свої дії та розуміючи їх наслідки, використовуючи своє службове становище, не здійснив жодних дій направлених на відновлення та захист порушених прав і законних інтересів держави, підписавши лист Міністерства освіти і науки України яким було включені додаткові вимоги до учасників конкурсу на право оренди державного майна.

Крім того, ТОВ «КИЇВФУД-СЕРВІС» здійснювалось та продовжується здійснюватись незаконне використання державного майна загальною вартістю                                              1 043 500,00 грн., шляхом його використання без укладання відповідних договорів оренди з РВ ФДМУ по м. Києву.
Так, станом на ....11.2017, ТОВ «КИЇВФУД-СЕРВІС» продовжує здійснювати незаконне будівництво об’єкта нерухомого майна за адресою: м. Київ,                                 вул. Мельникова, 36/1 на території Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Враховуючи вище наведені факти, вбачається, що посадові особи ТОВ «КИЇВФУД-СЕРВІС», що пов’язані з службовими особами Міністерства освіти і науки України та з службовими особами РВ ФДМУ по м. Києву, отримали вкористування та продовжують на даний часнезаконно використовувати нерухоме державне майно,загальною вартістю 1 043 500,00 грн., що перебуває на балансі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Вказані дії стали можливими завдяки зловживанню службовими особами                     Міністерства освіти і науки України своїм службовим становищем під час погодження умов оренди державного нерухомого майна, що перебуває на балансі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Відповідно до п.п. 89 п. 3 Положення про Міністерство освіти і науки Українизатвердженою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №630, Міністерство освіти і науки України відповідно до покладених на нього завданьздійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління.
Згідно із п. 5 Наказу Міністерства освіти і науки України від 11.01.2017 №34                  «Про розподіл обов’язків між Міністром, першим заступником Міністра, заступниками Міністра», заступник Міністра Греба Р.В. очолює комісію з майнових питань Міністерства.
Згідно примітки 1 ст. 364 Кримінального кодексу України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Таким чином, заступник Міністра освіти і науки України Греба Р.В. відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 11.01.2017 №34                  «Про розподіл обов’язків між Міністром, першим заступником Міністра, заступниками Міністра» та Положення про комісію з майнових питань підприємств, установ та організацій, що належать до управління Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.05.2013 №656 «Про деякі питання комісії Міністерства з майнових питань» наділений організаційно-розпорядчими функціями, тобто є службовою особою згідно з приміткою 1 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Враховуючи викладене, заступник Міністра освіти і науки України Греба Р.В., зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе або інших осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в порушення вимог ст.ст. 2, 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положення про комісію з майнових питань підприємств, установ та організацій, що належать до управління Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.05.2013 №656 «Про деякі питання комісії Міністерства з майнових питань», а також знаючи, що передача державного нерухомого майна, що перебуває на балансі Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснюється в особі Фонду державного майна України та виключно за погодженням з Міністерством освіти і науки України, своїми діями сприяв заниженню в інтересах ТОВ «КИЇВФУД-СЕРВІС» плати за користування нерухомим держаним майном та створенню умов для прикриття злочинної діяльності посадових осіб ТОВ «КИЇВФУД-СЕРВІС» по заволодінню нерухомим державним майном у розмірі 1 043 500,00 грн., що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.
Відповідно, дії заступника Міністра освіти і науки України Греби Р.В.підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Коментарі